روده ی باریک

به ابتدای آن دوازدهه گویند. هضم و جذب اصلی غذا در روده ی باریک انجام میشود. و ترشحات لوازالمعده و صفرا با یک مجرای مشترک وارد روده ی باریک میشود. بافت پوششی آن ساده استوانه ی ساده است. روده ی باریک پرز دارد و فاقد مژک است و خون روده از طریق سیاهرگ باب به کبد میرود.

ترشحات روده ی باریک:

1-موکوز

2-مایع نمکی بدون آنزیم که حرکت مواد در روده را تسهیل میکند.

3-یک سری آنزیم که این آنزیم ها پس از کنده شدن سلول های روده از آن آزاد میشوند.(عمر سلول های روده ی باریک کوتاه است)

نکته: مواد غیر چربی (گلوکز-آمینواسید ها-ویتامین های B و C-املاح)پس از جذب از روده وارد مویرگ های خونی میشوند و رگ های خونی روده این مواد را وارد کبد میکنند و در کبد ذخیره میشوند.

 

نویسنده:کورش صالحی

/ 0 نظر / 14 بازدید