# کنکور

ادامه ی قید های زیست شناسی کنکور

همه‌   ویژگی همه‌ی لیپید‌ها: آب‌گریز بودن همه‌ی آنزیم‌ها عمل اختصاصی دارند. همه‌ی سلول‌های زنده غشای پلاسمایی دارند. همه‌ی جانداران باید به تبادل مواد با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

قید های زیست شناسی

ترین‌ها   ساده‌ترین‌ کربوهیدرات، مونوساکارید مهم‌ترین مونوساکاریدها: هگزوزها و پنتوزها مهم‌ترین هگزوزها: فروکتوز، گلوکز، گالاکتوز مهم‌ترین پنتوزها: ریبوز، دئوکسی ریبوز بیش‌ترین ترکیب آلی طبیعت: سلولز بیش‌ترین مولکول‌های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید