# جانداران

ادامه ی قید های زیست شناسی کنکور

همه‌   ویژگی همه‌ی لیپید‌ها: آب‌گریز بودن همه‌ی آنزیم‌ها عمل اختصاصی دارند. همه‌ی سلول‌های زنده غشای پلاسمایی دارند. همه‌ی جانداران باید به تبادل مواد با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید