نکات زیست شناسی جانوری قسمت دوم

اسب:

Ø مهره دار

Ø باکتری های تجزیه کننده­ی سلولز در روده­ی کور و روده­ی بزرگ زندگی می کنند.

Ø میزان کارآیی در استفاده از سلولز در اسب کم است.

Ø افزایش تدریجی اندازه ی بدن اسب در جریان تغییر گونه ها نمونه ای از انتخاب جهت دار است.

Ø انتخاب جهت دار در محیط متغیر روی می دهد.

Ø محیط موردنظر جنگل: علفزار

Ø اسب های کوچک قامت هیراکوتریوم، اسب های متوسط قامت مریکسپوس و اسب های بلندقامت اکوئوس

Ø در انتخاب جهت دار انتخاب طبیعی یک فنوتیپ آستانه ای را ترجیح داده است و باعث تغییر نمودار پراکنش شده است.

Ø رنگ قرمز سفید در اسب (رابطه ی آلل ها هم توانی است)

 

عنکبوت:

 

Ø زیر مجموعه ی بندپایان

Ø قدرت تولید تار دارند.

Ø جنس تار از پروتئین است.

Ø استحکام و کش سانی و چسبندگی از ویژگی های تار است.

Ø تولید تار به وسیله ی عنکبوت به صورت ارثی است.

Ø نوع پروتئین موجود در تار عنکبوت ساختاری است.

Ø ساختن تار عنکبوت رفتار غریزی است.

Ø گوشتخوار است.

Ø منحصراً شکارچی هستند.

Ø مهره های موجود در تار باعث افزایش طول تار می شود.

Ø عنکبوت بیوه ی سیاه رفتار مشارکتی را از خود نشان می دهد.

 

پلاتی پوس:

Ø پستاندار شبیه به خزنده

Ø روی تخم ها می خوابد.

Ø برخلاف خزنده ها مدتی تخم را در بدن نگه می دارد.

Ø پس از تخمگذاری به بچه شیر می دهد.

 

 

 

 

کانگورو:

Ø پستاندار کیسه دار

Ø زنده زا

Ø دارای رحم ابتدایی

Ø تعداد زیادی از گونه های پستانداران کیسه دار در قاعده های استرالیا و آمریکای جنوبی یافت شده البته این قاره ها زمانی به هم متصل بوده اند و سپس با جابجایی قاره ها در طول دوره های زمین شناختی از هم جدا شده اند.

Øاپاسوم هم یک پستاندار کیسه دار است مانند کانگورو 

گربه و خرس:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø در قاعده ی موهای سبیل خود دارای گیرنده های لمس بسیار حساس اند که در تاریکی اشیاء نزدیک را تشخیص می دهند.

کوسه:

Ø لقاح داخلی دارند

Ø ماهی غضروفی

Ø دفع اوره

 

 

تمساح:

Ø خزنده

Ø تخمگذاری در خشکی

Ø دفع اسید اوریک

 

 

ماهی:

Ø لقاح خارجی دارند.

Ø ماهی های استخوانی دارای خط جانبی هستند که حاوی گیرنده هایی مکانیکی است که نسبت به ارتعاش امواج آب حساس اند و به ماهی قدرت درک حرکت ماهی های دیگر (صید و صیاد) را می دهد.

Ø لوب های بویایی ماهی در مقایسه با مغز انسان بزرگ تر است و مخ ماهی چین خوردگی ندارد.

Ø اولین ماهی ها فاقد آرواره بوده اند و 500 میلیون سال پیش در اقیانوس به وجود آمده اند.

Ø ماهی آرواره دار اولین بار 430 میلیون سال پیش ایجاد شده اند.

Ø ماهی ها پس از چندین میلیون سال در دریا موفقیت منحصر به فردی را از نظر زیستن یافتند.

Ø ماهی آزاد جوان از بوی رودخانه نقش می پذیرد.

Ø نقش پذیری فقط مربوط به شنا سایی مادر نمی شود.

Ø در فصل جفت گیری در پشت ماهی خاردار رنگ درخشانی ظاهر می­شود این رفتار برای جلب جفت است.

Ø در بعضی از ماهی ها بکرزایی رخ می دهد.

Ø در خط جانبی ماهی ها گیرنده هایی مکانیکی وجود دارد که جهت حرکت آب را تشخیص می دهند.

Ø بعضی از ماهی ها علاوه بر گیرنده های مکانیکی گیرنده های الکتریکی نیز دارند (مانند گربه ماهی و مارماهی) البته در مارماهی پیچیده تر است.

Ø کوسه ماهی و ماهی های غضروفی هستند و اوره دفع می کنند.

Ø ماهی قلب دوحفره ای دارد.

Ø ماهی با ابشش تنفس می کند.

Ø دفع آمونیاک در ماهی در کتاب درسی به آبشش اشاره شده البته ماهی کلیه دارد و توسط کلیه نیز انجام می دهد.

Ø بسیاری از ماهی ها آمونیاک دفع می کنند اما برخی از ماهی های استخوانی اوره دفع می کنند.

Ø خون تیره از قلب ماهی عبور می کند.

Ø گردش خون ساده دارند.

Ø در زیر هر سرپوشش آبششی 4 کمان آبششی دارند.

Ø سرخرگ شکمی بیشترین فشار خون و سیاهرگ شکمی کم ترین فشار خون را دارد.

Ø حرکت خون در ماهی برخلاف جهت حرکت آب است.

Ø باکنک شنا برای باقی ماندن در وضعیت عمودی (حرکات عمودی) است.

Ø باله ی دمی حرکت به جلو

Ø باله ی سینه ای با کمک باله های پشتی و مخرجی برای تغییر جهت

Ø کند یا تند شدن سرعت با باله ی سینه ای

Ø از موفق ترین گروه مهره داران محسوب می شوند.

Ø به دلیل فرصت برای تکامل و تنوع غذایی تنوع زیادی دارند و موفق اند.

Ø بیش از نصف گونه های مهره داران را به خود اختصاص می دهد.

Ø دلقک ماهی با شقایق دریایی زندگی همزیستی همسفرگی دارد یکی سود می برد (ماهی) دیگری نه سود نه زیان.

 

 

 نویسنده: کورش صالحی

 

 

/ 3 نظر / 72 بازدید
فاطمه

سرخرگ شکمی و سیاهرگ شکمی در ماهی هر دو کمترین فشارخون را دارند دارای خون تیره اند اما سرخرگ پشتی دارای بیشترین فشار خون خلاصه سرخرگ و سیاهرگ شکمی هردو حمل کننه یک خون هستن

فاطمه

ببخشید فک کنم اشتباه تایپی

فاطمه

ولی مطالب عالیه واقعا .ممنون