ادامه ی قید های زیست شناسی کنکور

همه‌

 

ویژگی همه‌ی لیپید‌ها: آب‌گریز بودن

همه‌ی آنزیم‌ها عمل اختصاصی دارند.

همه‌ی سلول‌های زنده غشای پلاسمایی دارند.

همه‌ی جانداران باید به تبادل مواد با محیط بپردازند.

در کیسه‌تنان (هیدر، شقایق دریایی، عروس دریایی) همه‌ی سلول می‌توانند به طور مستقل به تبادل مواد با محیط بپردازند.

همه‌ی سلول‌های لوله‌های شعاعی و عرضی عروس دریایی دارای مژک هستند.

همه‌ی مهره‌داران دستگاه گردش خون بسته دارند.

هنگام به وجود آمدن قلب در جنین، همه‌ی تارهای ماهیچه‌ای قادر به انقباض ذاتی هستند.

همه‌ی مویرگ‌ها به جزء مویرگ‌های کلیه در طول روز 17 لیتر جذب، 20 لیتر تراوش و 3 لیتر ورودی به لنف دارند.

رگ‌های لنفی در همه‌ی جای بدن حضور دارند.

روزنه‌ها در ساختار همه‌ی بخش‌های هوایی جوان گیاه وجود دارند اما تعداد آن‌ها در برگ‌ها بسیار بیش‌تر است.

بی‌مهرگان کوچک مانند پلاناریا از همه‌ی سلول‌های سطح بدن خود برای دفع آمونیاک استفاده می‌کنند.

حرکت به صورت‌های مختلف در همه‌ی سلول‌های زنده دیده می‌شود.

اساس ساختاری همه‌ی نورون‌هایکسان است.

همه‌ی مواد روان‌گردان سبب وابستگی روانی می‌شوند.

افرادی که به طور غیر مستقیم در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند همانند افراد سیگاری در معرض همه‌ی عوارض قرار دارند.

مغز همه‌ی مهره‌داران دارای توانایی هماهنگ کردن اطلاعات دریافتی از محیط و دادن پاسخ‌های لازم و مناسب به آن‌هاست.

عصاره سلول باکتری، همه‌ی مواد شیمیایی درون باکتری را دارد.

تقسیم سلول در همه‌ی طولزندگی جانداران رخ می‌دهد.

در همه‌ی انواع تقسیم سلولی، سلول در حال تقسیم را سلول مادر و سلول‌های حاصل از تقسیم را سلول دختر می‌نامند.

همه‌ی گیاهان، چرخه‌ی زندگی تناوب نسل دارند.

همه‌ی قاصدک‌ها بکرزایی دارند.

همه‌ی گیاهان یکساله، علفی‌اند اما همه‌ی گیاهان علفی یکساله نیستند.

 

نویسنده:کورش صالحی

/ 0 نظر / 32 بازدید