قید های کتاب زیست شناسی

برخی

 

در برخی از باکتری‌ها دیواره سلولی به وسیله‌ی چسبناکی به نام کپسول احاطه شده است.

کپسول به برخی از باکتری‌ها کمک می‌کند که به سطوح مختلف بچسبند.

برخی از باکتری‌ها دارای برآمدگی‌های کوتاه مو مانند پروتئینی به نام پیلی هستند.

برخی از کانال‌های پروتئینی همیشه باز و برخی دیگر فقط هنگام عبور مواد باز می‌شوند.

برخی از نوروگلیاها به تغذیه‌ی نورون‌ها و برخی دیگر به تولید غلاف میلین می‌پردازند.

برخی از گیاهان، واکوئل‌های حاوی مواد سمی دارند.

برخی از ویتامین‌ها و مواد معدنی، اتصال پیش ماده و آنزیم را آسان‌تر می‌کنند.

برخی از جانوران گیاهخوار، برخی دیگر گوشتخوار و برخی نیز همه چیز خوارند.

در هیدر برخی از سلول‌های پوشاننده‌ی کیسه، آنزیم‌های هیدرولیز کننده ترشح می‌کنند.

در هیدر برخی از سلول‌های پوشاننده‌ی کیسه دارای تاژک‌هایی هستند که غذا را با آنزیم‌های گوارشی مخلوط می‌کنند.

برخی مواد دارویی از راه مخاط دهان و معده نیز جذب می‌شوند.

جذب آمینو اسیدها با انتقال فعال صورت می‌گیرد و وجود سدیم در روده برای انتقال برخی ازآن‌ها لازم است.

برخی از جانوران برای انجام تنفس از همه‌ی سلول‌های بدن خود استفاده می‌کنند.

سورفاکتانت از برخی از سلول‌های پوششی کیسه‌های در اواخر دوران جنینی ترشح می‌شوند.

برخی از نوزادان زودرس که مقدار سورفاکتانت آن‌ها کافی نیست به زحمت نفس می‌کشند.

برخی از پادتن‌های موجود در پلاسما باعث ایمنی ذاتی هر گونه جانوری نسبت به تعدادی از بیماری‌ها می‌شود.

برخی از مولکول‌های آب که وارد ریشه شده‌اند در عرض ریشه از طریق دیواره‌های سلولی و فضاهای برون سلولی بین سلول‌ها حرکت می‌کنند.

برخی از جانوران هم اوره و هم آمونیاک دفع می‌کنند مثل وزغ

برخی از جانوران هم اوره و هم اوریک اسید دفع می‌کنند مثل انسان

برخی از مواد دفعی گیاهان نقش دفاعی دارند.

برخی از جانوران بدون پا حرکت می‌کنند مثل کرم خاکی

برخی از خزندگان چهار اندام حرکتی دارند.

اسکلت داخلی مهره‌داران در برخی از ماهی‌ها غضروفی است.

گل‌های برخی از گیاهان هنگام روز باز و در هنگام شب بسته می‌شود.

برخی از مواد شیمیایی آزاد شده از سلول‌های آسیب دیده، گلبول‌های سفید خون را متوجه خود می‌کنند.

 

نویسنده: کورش صالحی

/ 0 نظر / 121 بازدید