مشکل حواس پرتی و راهکار مقابله با آن

مشکل حواسپرتی یا عدم تمرکز، مسئله ای است که با بالا رفتن مقطع تحصیلی، ممکن است بیشتر نمایان شود؛ زیرا تعداد درسهایی که یک دانش آموز باید آنها را مطالعه کند بیشتر میشود و به دلیل خستگی و کار بیشتر، ذهن مشغولیت بیشتری پیدا میکند؛ اما غلبه بر آن، کار چندان مشکلی نیست و شما میتوانید با رعایت نکات زیر بر آن فائق آیید:

۱) زمانهای مطالعه یخود را کوتاه کنید. به طور مداوم و پی در پی مطالعه نکنید و با خود نگویید که تا این درس را تمام نکردهاید از مطالعه دست برنمیدارید؛ با این کار خسته میشوید و ذهنتان به این مسئله میپردازد که چه زمانی مطالعه تمام میشود. بعد از هر ۴۵ دقیقه مطالعه، ۱۵ دقیقه استراحت کنید.

۲) برای هر صفحه با توجه به سطح مطالب آن، زمان خاصی را مشخص کنید. اگر صفحه ای نکات زیادی داشت با خود قرار بگذارید که در عرض ۱۵ دقیقه این صفحه را تمام کنید. به این ترتیب چون ذهن درمییابد که وقت زیادی ندارد، به مطالعه سرعت میبخشد و خیلی کمتر به عوامل دیگر میپردازد.

۳) تمام درسهایی را که باید برای روز آینده آماده کنید جلوی رویتان نگذارید؛ زیرا نگرانی تمام کردن آنها شما را از مطالعه ی درست بازمیدارد.

۴) عدم انگیزه و علاقه برای مطالعه ی یک درس از عوامل مستقیم حواسپرتی است. برای یادگیری بهتر درسی که دوست ندارید، برای خود پاداشی تعیین کنید که در صورت تمام کردن آن درس، البته با کیفیت مطلوب، آن را به خود هدیه دهید.

۵) سعی کنید هنگام مطالعه اندکی صدای خود را بشنوید و سیستم شنواییتان را با مطالعه تان هماهنگ کنید. البته منظور این نیست که بسیار بلند بخوانید. در این صورت انرژیتان تحلیل میرود.

۶) از درس خواندن در نیمه های شب بپرهیزید. وقتی میدانید سایر اعضای خانواده در خواب به سر میبرند خواب آلودگی به سراغتان می آید و ذهن به طور مداوم پیام خوابیدن را صادر میکند.

۷) جایی بنشینید که مطالعه در آنجا را دوست دارید و همیشه در آنجا درس میخوانید. در این صورت کمک بزرگی به تمرکز خود میکنید؛ زیرا ذهن به مطالعه در آن مکان عادت دارد و به اصطلاح شرطی شده است.

/ 2 نظر / 15 بازدید